Εκπαίδευση επιτυχημένων Προπονητών Υγείας

Health Coach Courses UK

Στη CNM, πιστεύουμε ότι η ορθή γνώση επιτυγχάνεται μέσω της πρακτικής εφαρμογής. Ο κύκλος μαθημάτων για την απόκτηση διπλώματος Προπονητή Υγείας της CNM έχει σχεδιαστεί για να περιλαμβάνει, εκτός από τις θεωρητικές διαλέξεις,πολλές ώρες εξάσκησης πρακτικής εφαρμογής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε αληθινά σενάρια πρακτικής εφαρμογής. Σε συνδυασμό με την πλήρη εκπαίδευση που λαμβάνουν στο μάρκετινγκ, οι απόφοιτοι της CNM διαθέτουν όλες τις γνώσεις και τα εφόδια που χρειάζονται για να ξεκινήσουν και να εδραιώσουν μια εύρωστη επιχείρηση στον τομέα της καθοδήγησης και προπόνησης θεμάτων υγείας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

“Health Coaches working with GPs to help people with Long Term Conditions”

— NHS England

“You Can’t Medicate Your Way Out Of A Problem You Behaved Your Way Into”

— Stephen Covey

“Health Coaches are an essential resource in helping clients stick to protocols, to generate long term health change.”

— Dr Mo Enayyat, LMS Wellness

Κύκλος μαθημάτων κατάρτισης Προπονητή Υγείας

Πώς λειτουργεί το σώμα

Κατανοήστε τις λειτουργίες όλων των οργανικών συστημάτων του σώματος και μάθετε πότε πρέπει να απευθυνθείτε σε ιατρό η άλλο ειδικό.

Διατροφή και υγεία

Βέλτιστη διατροφή για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της υγείας. Περισσότερη ενέργεια, βέλτιστο σωματικό βάρος και σωστός ύπνος.

Καλή φυσική κατάσταση και υγεία

Σχεδιασμός και αξιολόγηση ασκήσεων για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Νουθεσία στην αγωγή πελατών ώστε να επιτύχουν καθωρισμένους στόχους.

Εκπαίδευση και υγεία

Πώς να διευκολύνετε την αλλαγή της νοοτροπίας όσον αφορά τα ζητήματα υγείας και πως να συνεργασθείτε με τους πελάτες για να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητές τους.

Επιχειρηματικές δραστηριότητες, δημόσιες σχέσεις και διαφήμιση/μαρκετινγκ

Όλα τα εργαλεία για τη δυναμική έναρξη της νεοσύστατης εταιρείας σας και την ανάπτυξη ακμάζουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επισκόπηση Προπονητή Υγείας

Latest Posts

How to go dairy free

Dairy is a staple food in the typical western diet, with many people consuming milk, yoghurt and cheese on a regular basis. Milk is marketed as the best... View Article
READ MORE

Is orange juice good for you?

Juice brands say it’s 100% pure, but is it really? The real reason why orange juice tastes the same all year round Big juice manufacturers market their orange... View Article
READ MORE

Winter Wellness: Avoid Getting Sick

It’s that dreaded time of year when coughs and colds are at a high and everyone around you seems to be sniffling and spluttering. With bugs and viruses... View Article
READ MORE