Εκπαίδευση επιτυχημένων Προπονητών Υγείας

Health Coach Courses UK

Στη CNM, πιστεύουμε ότι η ορθή γνώση επιτυγχάνεται μέσω της πρακτικής εφαρμογής. Ο κύκλος μαθημάτων για την απόκτηση διπλώματος Προπονητή Υγείας της CNM έχει σχεδιαστεί για να περιλαμβάνει, εκτός από τις θεωρητικές διαλέξεις,πολλές ώρες εξάσκησης πρακτικής εφαρμογής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε αληθινά σενάρια πρακτικής εφαρμογής. Σε συνδυασμό με την πλήρη εκπαίδευση που λαμβάνουν στο μάρκετινγκ, οι απόφοιτοι της CNM διαθέτουν όλες τις γνώσεις και τα εφόδια που χρειάζονται για να ξεκινήσουν και να εδραιώσουν μια εύρωστη επιχείρηση στον τομέα της καθοδήγησης και προπόνησης θεμάτων υγείας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

“Health Coaches working with GPs to help people with Long Term Conditions”

— NHS England

“You Can’t Medicate Your Way Out Of A Problem You Behaved Your Way Into”

— Stephen Covey

“Health Coaches are an essential resource in helping clients stick to protocols, to generate long term health change.”

— Dr Mo Enayyat, LMS Wellness

Κύκλος μαθημάτων κατάρτισης Προπονητή Υγείας

Πώς λειτουργεί το σώμα

Κατανοήστε τις λειτουργίες όλων των οργανικών συστημάτων του σώματος και μάθετε πότε πρέπει να απευθυνθείτε σε ιατρό η άλλο ειδικό.

Διατροφή και υγεία

Βέλτιστη διατροφή για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της υγείας. Περισσότερη ενέργεια, βέλτιστο σωματικό βάρος και σωστός ύπνος.

Καλή φυσική κατάσταση και υγεία

Σχεδιασμός και αξιολόγηση ασκήσεων για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Νουθεσία στην αγωγή πελατών ώστε να επιτύχουν καθωρισμένους στόχους.

Εκπαίδευση και υγεία

Πώς να διευκολύνετε την αλλαγή της νοοτροπίας όσον αφορά τα ζητήματα υγείας και πως να συνεργασθείτε με τους πελάτες για να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητές τους.

Επιχειρηματικές δραστηριότητες, δημόσιες σχέσεις και διαφήμιση/μαρκετινγκ

Όλα τα εργαλεία για τη δυναμική έναρξη της νεοσύστατης εταιρείας σας και την ανάπτυξη ακμάζουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επισκόπηση Προπονητή Υγείας

Latest Posts

Maximise your health in 2021

Health resolutions you can actually keep Have you let your health slide? Do you want to feel motivated and empowered? Make your health a priority with health resolutions... View Article
READ MORE

How to Stay Healthy Over Christmas

Christmas recipes & health tips to keep hangovers and belly bulge at bay Christmas is the one time of the year when people tend to overindulge, only to... View Article
READ MORE

Why quit coffee?

Here’s why switching to a coffee alternative is a must Health and Wellness Trends 2020 Learn how to thrive and live your healthiest year yet! Addicted to the... View Article
READ MORE